تولید مسکن در ۶ سال گذشته یک سوم شد

بررسی ارتبا‌ط بین اتفاقات تلخ حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای کشور با حوزه اقتصاد مسکن، روشن کننده ابعاد ماجرای رخ داده خواهد بود، در همین رابطه، محمد حمیدزاده کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن، در بیان دلایل ایجاد ساخت و ساز‌های غیر مجاز حاشیه شهرها، عنوان کرد: «نهادهای اجرایی شهری عمده فعالیت‌های خود اعم از تامین زیرساخت‌ها و امکاناتات مورد نیاز زندگی را در بافت شهری متمرکز می‌کنند، بدین‌ترتیب مکان‌های خارج از بافت شهری به عنوان حاشیه شهر، از دریافت امکانات و زیرساخت لازم بازمانده و ارزش قیمت زمین در این نواحی نسبت به قیمت زمین در بافت شهری کمتر می‌شود.» این کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن، با اشاره به این نکته که افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و واحد مسکونی منجر به ناتوانی بخش اعظمی از دهک‌ها درآمدی کشور برای خانه‌دار شدن شده است، گفت: «عرضه ناکافی در ۶سال گذشته و ورود حجم بالایی از تقاضاهای سوداگرانه به حوزه مسکن، دو دلیل ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات