اطلاعیه صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص میز خدمت غیرحضوری

به اطلاع می رساند : خدمات صندوق بازنشستگی کشوری با عنوان راهنمای خدمات در تارنماری این صندوق به آدرس www.csfi.ir قابل دسترسی و بهره برداری می باشد . از این پس نظر به احصاء خدمات حضوری و غیر حضوری و اعلام خدمات مربوط به اشخاص حقیقی (G2C - مردم ) و اشخاص حقوقی ( G2G - بین دستگاهی ) و کاهش تردد ارباب رجوع در ادارات ، کلیه خدمات از تاریخ 99/3/10 از طریق آدرس فوق و براساس راهنمای موجود در فایل پیوست قابل اجرا می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

   نظرات