پنج هزار ملک در صف دریافت شناسنامه فنی

نژاد بهرام درباره اینکه تا چه حد هزینه‌ها برای افزایش کیفیت ساختمان و دریافت شناسنامه فنی ملک بالا می‌رود، گفت: الان سازمان نظام مهندسی دو مشکل اساسی دارد یکی تهیه چنین دفترچه‌هایی است که به هزینه ساخت وارد می‌شود و دوم اینکه این دفترچه‌ها را باید مجری ذی صلاح تهیه کند و مجری ذی صلاح هم؛ یعنی اجراکننده و کسی که گواهی‌نامه اجرای کار دارد. رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر با اشاره به موانع بر سر اجرایی شدن طرح‌ها توضیح داد: سازمان نظام مهندسی در چند دوره با شهرداری تهران وارد حوزه اجرایی شد و هرکدام بیشتر از یک یا دوسال طول نکشید، چون هر دفعه خواست کاری انجام دهد دیوان عدالت اداری مانع اجرا شد و از طرفی هم شهرداری تابع دستورهای قضایی است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات