انتخاب عضو کمیته حسابرسی داخلی برای سه شرکت زیر مجموعه شرکت توانیر

در پی ابلاغ نظام نامه حسابرسی داخلی توسط وزیر نیرو و منشور کمیته حسابرسی داخلی، به منظور پیشبرد اهداف این نظام نامه و اجرای آن، "راضیه پاکدامن" عضو هیئت مدیره و مشاور مدیرعامل در شرکت مدیریت شبکه برق ایران، به عنوان عضو کمیته حسابرسی داخلی شرکت سهامی برق منطقه ای تهران، شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان انتخاب شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  منبع خبر

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات