پیک انرژی مصرفی گلستان کنترل می شود....

پیک انرژی مصرفی گلستان کنترل می شود....

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت :جهت جلوگیری از هرگونه خاموشی ناخواسته، سقف پیک انرژی مصرفی گلستان کنترل می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، علی اکبر نصیری در دهمین جلسه کارگروه اجرایی 099 استان گلستان ضمن بررسی تفاهمنامه های اخذ شده ،گفت : اقدامات اولیه جهت عبور از پیک مصرف استان همچون طرح های مدیریت بار در تعرفه های مختلف با هدف پوشش کامل سهمیه کاهش پیک و کنترل سقف بار استان انجام گردیده است که انشاله امسال نیز از پیک مصرف با مدیریت صحیح و همکاری هم استانی های عبور خواهیم کرد.

وی افزود : سایر پروژه های مدیریت بار از جمله طرح مدیریت بار مشترکین خانگی و تجاری با استفاده از تجمیع کننده ها و همچنین طرح کنترل بار سیستم های سرمایشی به دقت در این جلسه کارگروه اجرایی 99 بررسی و تصمیمات لازم در جهت اجرای شدن این طرح ها گردید.

نصیری در پایان با اشاره به اهمیت به کنترل پیک بار مصرفی و لزوم تحقق تفاهمنامه های منعقده ، اضافه کرد :آنلاین بودن کنتورهای فهام که لازمه ثبت عملکرد و تصمیم گیری های آتی خواهد بود از اهمیت ویژه ای برخوردار است

پیک انرژی مصرفی گلستان کنترل می شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان یک شرکت در شهر گرگان می باشد

   نظرات