ساخت تابلوهای سیستم مانیتورینگ جدید نیروگاه دز

ساخت تابلوهای سیستم مانیتورینگ جدید نیروگاه دز

به همت کارشناسان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز ، تابلوهای سیستم مانیتورینگ جدید نیروگاه دز ساخته شد.
محمدرضا شادابی نژاد مدیر دفتر فنی مهندسی شرکت گفت : به همین منظور تعداد ۹ دستگاه تابلو جدید ساخته و مراحل اولیه تست آنها با موفقیت به اتمام رسید.
شادابی نژاد افزود: سیستم مزبور بر بسترPLC طراحی شده است.
این سیستم از طریق پروفی باس و فیبر نوری دیتا را از نیروگاه به اتاق فرمان منتقل نموده و منجر به بهبود سیستم مانیتورینگ و بهره برداری نیروگاه می گردد.
لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز

  منبع خبر

  شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز

  شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز

  شرکت تولید و بهره‌برداری سد و نیروگاه دز یک شرکت می باشد

   نظرات