تولید بیش از 299 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه قم

تولید بیش از 299 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه قم

از این میزان تولید 293 میلیون و 993 هزار و 500 کیلووات ساعت آن انرژی خالص بوده که شبکه سراسری برق تحویل گردیده است.

شایان ذکر است این میزان تولید در حالی صورت گرفت که واحدهای یک و چهار گازی نیروگاه قم به دلیل بازدید مسیر گاز داغ از مدار تولید خارج بودند.

خاطرنشان می گردد نیروگاه سیکل ترکیبی قم با چهار واحد گازی هر یک با قدرت 128.5 مگاوات و دو واحد بخاری هر یک با قدرت 100 مگاوات، توان تولید نامی 714 مگاوات را دارا می باشد.

لینک اصل خبر در سایت نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  منبع خبر

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات