تبریک مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو

منبع خبر

شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت

شرکت بهره‌برداری نیروگاه طرشت یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات