تعمیرات اساسی واحد 16 هیتاچی

تعمیرات اساسی واحد 16 هیتاچی

تعمیرات اساسی 16

تاریخ خبر :12/12/ 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت

تعمیرات اساسی واحد 16 هیتاچی نیروگاه گازی ری

طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده ، تعمیرات اساسی واحد 16 هیتاچی به مدت 55 روز از تاریخ 30/09/1398 آغاز گردید . در این تعمیرات کل بخش های مختلف واحد بر اساس برنامه مشخص در سه بخش مکانیک ، الکتریک و ابزار دقیق اقدام به فعالیت نمودند.

این واحد طبق برنامه با پایان کار تعمیرات اساسی در مورخه 24/11/1398 به شبکه سراسری برق کشور متصل گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق ری

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری

  شرکت مدیریت تولید برق ری یک شرکت در شهر رى می باشد

   نظرات