از ساخت شهرک‌های کارگری استقبال می‌کنیم

از ساخت شهرک‌های کارگری استقبال می‌کنیم

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به هدف‌گذاری اتاق تعاون برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری کشور گفت: هیچ مشکلی برای کمک به ساخت شهرک‌های کارگری نداریم. عبداللهی رییس اتاق تعاون نیز در این نشست گزارشی از فعالیت‌های اتاق تعاون در حوزه حمل و نقل ارایه کرد و گفت: در حوزه حمل و نقل ۴ هزار تعاونی وجود دارد و ۶۰ درصد حمل‌و‌نقل از طریق شرکت‌های تعاونی انجام می‌شود. او ادامه داد: در حوزه مسکن نیز ۱۲ هزار تعاونی داریم که ۱۸ درصد از فعالیت بخش مسکن از طریق تعاونی‌ها انجام می‌شود. عبداللهی با اشاره به این که اتاق تعاون نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد، افزود: ایجاد شغل در کشور بیش از یک میلیارد تومان هزینه دارد، در حالی که بخش تعاون می‌تواند این کار را با کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان انجام دهد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات