اتصال ریلی ایران به افغانستان در سال جاری/ سال آینده قطار به کردستان، اردبیل و چهارمحال می‌رسد

اتصال ریلی ایران به افغانستان در سال جاری/ سال آینده قطار به کردستان، اردبیل و چهارمحال می‌رسد

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان سال آینده ۱۶۶۰ کیلومتر راه آهن را به بهره برداری می‌رسانیم، گفت: تا پایان سال آینده ۷ پروژه ریلی در اولویت را افتتاح می‌کنیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مجموع این مسیرهای در اولویت به ۱۶۶۰ کیلومتر می‌رسد، گفت: پروژه یزد به اقلید، خواف به هرات به طول ۶۶ کیلومتر، بستان آباد به تبریز به طول ۴۴ کیلومتر تا پایان سال به بهره برداری می‌رسند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات