آگهی برگزاری مناقصه عمومی خرید یک دستگاه سرور

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست ها ذیل مطالعه فرمایید..
جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست ها ذیل مطالعه فرمایید..
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی یک انجمن در شهر ارومیه می باشد

   نظرات