بازدید مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد از پروژه توسعه پست خضرآباد

بازدید مدیرعامل برق منطقه‌ای یزد از پروژه توسعه پست خضرآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، این پروژه شامل توسعه دوبی خط ۲۳۰ کیلوولت و دو دستگاه ترانس ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت، هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات آمپر و آرایش رینگ ۴ کلیدی و توسعه باسبار و بی کوپلاژ ۶۳ کیلوولت است.

افزایش ظرفیت پست شهرک فولاد برای تامین بار متقاضیان فولاد، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش تلفات را می‌توان ازجمله اهداف پروژه مذکور دانست که از ۶ ماهه دوم سال ۹۷ آغاز و در حال حاضر باسبارهای توسعه ۶۳ کیلوولت برق‌دار شده و تا قبل از پیک بار ۹۹ به طور کامل برق‌دار خواهد شد.

گفتنی است، این پروژه با مشارکت بخش خصوصی و بااعتباری بالغ‌بر ۳۰۰ میلیارد ریال احداث می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، این پروژه شامل توسعه دوبی خط ۲۳۰ کیلوولت و دو دستگاه ترانس ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت، هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات آمپر و آرایش رینگ ۴ کلیدی و توسعه باسبار و بی کوپلاژ ۶۳ کیلوولت است.

افزایش ظرفیت پست شهرک فولاد برای تامین بار متقاضیان فولاد، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش تلفات را می‌توان ازجمله اهداف پروژه مذکور دانست که از ۶ ماهه دوم سال ۹۷ آغاز و در حال حاضر باسبارهای توسعه ۶۳ کیلوولت برق‌دار شده و تا قبل از پیک بار ۹۹ به طور کامل برق‌دار خواهد شد.

گفتنی است، این پروژه با مشارکت بخش خصوصی و بااعتباری بالغ‌بر ۳۰۰ میلیارد ریال احداث می‌شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات