قابل‌توجه کلیه مهندسین دارای صلاحیت اجرا (رشته‌های عمران و معماری) به ویژه مهندسین پایه یک جهت ارائه خدمات مهندسی در بخش اشخاص حقیقی سازنده مسکن و ساختمان

قابل‌توجه کلیه مهندسین دارای صلاحیت اجرا (رشته‌های عمران و معماری) به ویژه مهندسین پایه یک جهت ارائه خدمات مهندسی در بخش اشخاص حقیقی سازنده مسکن و ساختمان

قابل‌توجه کلیه مهندسین دارای صلاحیت اجرا (رشته‌های عمران و معماری) به ویژه مهندسین پایه یک جهت ارائه خدمات مهندسی در بخش اشخاص حقیقی سازنده مسکن و ساختمان


پیرو اطلاعیه‌های قبلی، به آگاهی کلیه مهندسین دارای صلاحیت اجرا (رشته‌های عمران و معماری) به‌ ویژه مهندسین پایه یک جهت ارائه خدمات مهندسی در بخش اشخاص حقیقی سازنده مسکن و ساختمان در قالب قرارداد اجرای ساختمان (پیمان مدیریت) می‌رساند درخواست خود را جهت ارائه خدمات مهندسی در بخش مجریان ذی صلاح، در اسرع وقت به دبیرخانه سازمان استان یا نمایندگی مربوطه تحویل یا به‌صورت غیرحضوری فکس نمایند.

شماره فکس سازمان استان: ۰۶۶۳۳۳۱۹۹۶۲

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان یک انجمن در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات