تمدید مهلت پروانه های اشتغال به کار مهندسی

تمدید مهلت پروانه های اشتغال به کار مهندسی

دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید مهلت پروانه های اشتغال به کار مهندسی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات