60 مترتا پايان حفاري تونل كيلومتر5 بزرگراه ايلام- مهران

60 مترتا پايان حفاري تونل كيلومتر5 بزرگراه ايلام- مهران

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

  منبع خبر

  اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

  اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات