جلسه پیگیری تامین مسکن فرهنگیان در طرح اقدام ملی مسکن  استان بوشهر

جلسه پیگیری تامین مسکن فرهنگیان در طرح اقدام ملی مسکن  استان بوشهر

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر

در این جلسه پس ارائه توضیحات و برنامه ها توسط اعضای جلسه مقرر گردید اداره کل آموزش و پروش موجودی اراضی خود را اعلام نماید واداره کل راه وشهرسازی بوشهر  نیز همزمان نسبت به تامین اراضی در استان براساس ظرفیت و نیاز اعلام شده، اقدام نمایند.

همچنین تقاضای فرهنگیان  در شهرهای جدید استان از جمله شهرهای جدید عالیشهر و نایبند ساماندهی میشوند.

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان بوشهرنیز همزمان نسبت به تأمین اراضی در استان بر اساس ظرفیت و نیاز اعلام شده اقدام نمایند.

همچنین تقاضای فرهنگیان در شهرهای جدید عالیشهر و نایبند ساماندهی می شوند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

    اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات