برنامه ملاقات مردمی اداره كل راه وشهرسازي استان كرمان

مهندس حاجي زاده در این دیدار که با شهروندان به صورت چهره به چهره  برگزارشد، ضمن بررسی و کارشناسی درخواست های مراجعین، دستورات لازم را برای رسیدگی به مراجع ذیربط صادر کرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات