پنجاه و هشتمین نشست تسهیلات جهانی محیط زیست

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، این نشست که دو بار در هر سال تشکیل می شود، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی برای فعالیت‌های مالی GEF، را تصویب و ارزیابی می کند. همچنین برنامه کاری (پروژه هایی که برای تصویب ارائه شده است) را بررسی و بر اساس اجماع تصویب می کند. اگرچه به دلیل نفوذ سایه تحریم های ناعادلانه علیه ایران بر سیاستهای GEF در سالهای اخیر اجرای هیچ پروژه محیط زیستی توسط این صندوق برای ایران تصویب نشده اما تا  پیش از اعمال تحریم ها  مبلغ ۲۵.۵ میلیون دلار برای اجرای پروژه های محیط زیستی کشورمان دریافت شده است.
شایان ذکر است، برد اصلی شورای تسهیلات جهانی محیط زیست متشکل از ۳۲ عضو از حوزه کشورهای عضو GEF ، شامل ۱۴ حوزه از کشورهای توسعه یافته، ۱۶ حوزه از کشورهای درحال توسعه  و ۲ حوزه از کشورهای درحال گذار اقتصادی است که عضو شورا توسط هر حوزه برای یک دوره سه ساله انتخاب می شود. حوزه ایران به صورت تک عضوی بوده و عضویت جمهوری اسلامی ایران در  شورای GEF دائمی است،  حفظ جایگاه کشورمان در این شورا حائز اهمیت و ارزش سیاسی است.
هدف اصلی تسهیلات جهانی محیط زیست، تامین منابع مالی به منظور تحقق اهداف کنوانسیون ها و توافق نامه های بین المللی محیط زیست در کشورهای درحال توسعه و درحال گذار اقتصادی است و این صندوق بزرگ بین المللی از آژانس های دولتی، جوامع مدنی، سازمان ها، شرکت های خصوصی، موسسات تحقیقاتی و بسیاری شرکای بالقوه مستقر در کشورهای گیرنده منابع مالی حمایت می کند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات