جلسه هیئت کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری دامغان برگزار شد

جلسه هیئت کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری دامغان با حضور مهندس نصرتی شهردار و سایر اعضا هیئت کارشناسی در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات