فعالیت گسل مشاء علت خردلرزه‌ با بزرگی ۲.۹ در فیروزکوه/فاصله ۱۱۰ کیلومتری خردلرزه از مرکز شهر تهران/ خطر زمین‌لرزه در تهران کاهش می‌یابد

فعالیت گسل مشاء علت خردلرزه‌ با بزرگی ۲.۹ در فیروزکوه/فاصله ۱۱۰ کیلومتری خردلرزه از مرکز شهر تهران/ خطر زمین‌لرزه در تهران کاهش می‌یابد

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه حساسیت موضوع زلزله‌های استان تهران بسیار برای مردم و مسئولان حائزاهمیت است، افزود: اگرچه این خردلرزه‌ها در سمت شرق تهران و حوالی دماوند چندین بار رخ داده و رویدادی عادی به شمار می‌رود و حتی شدت زلزله به حدی نبوده که تعداد زیادی از مردم آن را حس کنند، اما به جهت فعالیت گسل مشاء از اهمیت برخوردار است. به گفته کارشناسان و رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با وقوع پس‌لرزه‌های متعدد، انرژی نهفته درون زمین به یکباره آزاد نمی‌شود و به مرور و تدریجی با خردلرزه‌ها آزاد شده و احتمال خطر بزرگ زلزله و مخاطرات آن را برای شهر تهران، کاهش می‌دهد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات