شهرداری نهاوند فعال در اجرای پروژه ها

شهرداری نهاوند فعال در اجرای پروژه ها


پیاده رو خیابان قیصریه (پیاده راه سعدی)
ادامه عملیات پروژه چهار_باغ
بام  تفریحی توریستی نهاوند
ساماندهی_مسیل

ساماندهی_مسیل

جدولگذاری_معابر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

  منبع خبر

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

   نظرات