حمایت وزارت راه از ساخت شهرک کارگری

اسلامی در ادامه با اشاره به ظرفیت همکاری با اتاق تعاون گفت: در حوزه مربوط به کشاورزی و حمل‌و‌نقل یخچالی از حضور بخش تعاونی استقبال می‌کنیم. عبداللهی رییس اتاق تعاون نیز در این نشست گزارشی از فعالیت‌های اتاق تعاون در حوزه حمل و نقل ارایه کرد و گفت: در حوزه حمل و نقل ۴ هزار تعاونی وجود دارد و ۶۰ درصد حمل‌و‌نقل از طریق شرکت‌های تعاونی انجام می‌شود. او ادامه داد: در حوزه مسکن نیز ۱۲ هزار تعاونی داریم که ۱۸ درصد از فعالیت بخش مسکن از طریق تعاونی‌ها انجام می‌شود. عبداللهی با اشاره به این که اتاق تعاون نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد، افزود: ایجاد شغل در کشور بیش از یک میلیارد تومان هزینه دارد، در حالی که بخش تعاون می‌تواند این کار را با کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان انجام دهد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات