توقیف یکدستگاه کمپرسور حین کف شکنی غیرمجاز در فراشبند

رئیس اداره امور آب شهرستان فراشبند خبر داد: گروههای گشت و بازرسی این اداره از یک کف شکنی غیرمجاز جلوگیری به عمل آوردند.

علی رضایی به روابط عمومی آب منطقه ای فارس گفت: این گروهها حین گشت و بازرسی متوجه این فعالیت غیرمجاز شدند و  اداره امور آب فراشبند حین گشت زنی متوجه این فعالیت غیرمجاز شدند و با هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی این فعالیت را متوقف کردند.

رضایی گفت: در طی این عملیات ، یکدستگاه کمپرسور توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد. همچنین بهره بردار چاه نیز اخطار قضایی دریافت کرد.

رئیس اداره امور آب فراشبند تاکید نمود که نسبت به فعالیتهای غیرمجاز در حوزه منابع آب از جمله : حفر و فعالیت چاه غیرمجاز ، کف شکنی غیرمجاز و... با قاطعیت برخورد خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات