توسعه شبكه برق كبودراهنگ و بهار در همدان

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان، شيرزاد جمشيدي در ديدار جعفري نماينده مردم شهرستان بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به عملكرد شركت برق استان و كسب رتبه هاي برتر در شاخص هاي ارزيابي اظهار داشت: درشهرستان بهار طي سال گذشته 2 ميليارد و 800 ميليون تومان براي طرح هاي بهسازي و توسعه شبكه برق روستايي هزينه شده است.
وي با اشاره به هزينه كرد 160 ميليون تومان براي احداث شبكه برق متقاضيان جديد افزود: نصب 110 دستگاه روشنايي معابر جديد با 52 ميليون تومان اعتبار و تبديل 327 كنتور آنالوگ به ديجيتال با اعتباري بالغ بر يك ميليارد تومان از ديگر اقدامات انجام شده در شهرستان بهار است.
مديرعامل توزيع برق همدان افزود: در مجموع حدود 7 ميليارد تومان براي توسعه زيرساخت ها، جذب مشتركان جديد و توسعه روشنايي معابر طي سال 98 در شهرستان بهار هزينه شده است.
وي با بيان اينكه ما در هر دو شهرستان به نحو چشمگيري بهبود شاخص داشتيم، عنوان كرد: اين شاخص ها شامل كاهش تلفات، كاهش خاموشي، مديريت مصرف، كاهش پيك بار و وصول مطالبات است.
جمشيدي با اشاره به هزينه كرد 8 ميليارد و 150 ميليون تومان در شهرستان كبودرآهنگ طي سال گذشته ابراز داشت: از اين اعتبار 7 ميليارد و 900 ميليون تومان در راستاي طرح هاي مقاوم سازي، بهسازي و توسعه شبكه روستايي بود.
وي با بيان اينكه در بحث احداث شبكه متقاضيان جديد در شهرستان كبودرآهنگ طي سال گذشته 169 ميليون تومان هزينه شد، گفت: تعويض 170 دستگاه چراغ روشنايي معابر براي بهينه سازي معابر با 50 ميليون تومان و تعويض كنتورهاي معيوب به تعداد 360 دستگاه كنتور و تبديل آنها به كنتور ديجيتال نيز با اعتبار يك ميليارد تومان انجام شد.
وي ادامه داد: در شهرستان كبودرآهنگ با توجه به گستردگي شبكه توزيع، دفاتر برق روستايي نيز در منطقه داير شده تا از تردد مردم به مركز شهر كاسته شود.
مديرعامل توزيع برق همدان افزود: درآمد شركت توزيع بر اساس فروش انشعاب و انرژي تأمين مي شود كه با توجه به شيوع بيماري كرونا در اين امر خلل وارد شده و فروش و وصول شركت به طور چشمگيري كاهش يافته است.
وي با بيان اينكه تلاش شد تا با راه اندازي سامانه خوداظهاري ،قرائت كنتور مشتركان از راه دور انجام شود، افزود: متاسفانه درصد كمي از همشهريان از اين امر استقبال كردند.
جمشيدي با اشاره به اينكه از ارديبهشت امسال وضعيت عادي شد و توانستيم به هدفگذاري برسيم، گفت: با همكاري مشتركان و تلاش همكاران وصولي شركت در ارديبهشت ماه به 102 درصد رسيد.
وي ادامه داد: اميدواريم با حمايت نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي بتوانيم از اعتبارات بخش گاز و نفت و توازن بهره ببريم و با تخصيص اين اعتبارات و اعتبار شهرستاني خدمات بهتر و مطلوب تري به مشتركان برق استان ارايه كنيم.
مديرعامل توزيع برق همدان ابراز داشت: جابه جايي تيرهاي برق در روستاها و بحث فيدرهاي چاه هاي كشاورزي از جمله مواردي است كه با پيگيري نمايندگان مردم فشارهاي وارد شده بر شركت كمتر مي شود.

رضايتمندي مردم از صنعت برق استان
نماينده مردم شهرستان كبودرآهنگ و بهار در مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن تقدير از مديران و كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان همدان اظهار داشت: شركت برق يكي از شركت هايي است كه در سطح استان رضايت مردم را دارد.
عيسي جعفري افزود: كمترين گله منديها از شركت توزيع برق است كه نشاندهنده تلاش مديران و كاركنان آن براي تأمين و پايداري برق استان است.
وي ادامه داد: كسي كه مسووليتي در نظام اسلامي برعهده مي گيرد بايد براي رضايت خداوند و مردم قدم بردارد تا در روز قيامت شرمنده شهدا نباشد بنابراين تكريم ارباب رجوع بايد در رأس امور همه ادارات باشد.
نماينده مردم شهرستان كبودرآهنگ و بهار در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: نمايندگان مردم در مجلس دو وظيفه اساسي قانونگذاري و نظارت را دارند و همه بايد دست در دست هم دهيم و براي حل مسايل و مشكلات مردم تلاش كنيم.
وي با بيان اينكه هر استان يك آمايش سرزمين دارد كه محورهاي توسعه در آن ديده شده است، گفت: آمايش سرزمين باعث مي شود كه همه اقدامات بر اساس برنامه ريزي و به طور اصولي اجرا شود و خسارت ها كاهش يابد.
جعفري با اشاره به اينكه بايد ظرفيت هاي توسعه اي برق نيز در آمايش سرزمين ديده شود، يادآور شد: ما بايد روستاها را تقويت كنيم تا از مهاجرت به شهرها جلوگيري شود.

وصول 98 درصد مطالبات توزيع برق در شهرستان بهار
مدير توزيع نيروي برق شهرستان بهار نيز در ادامه با بيان اينكه اين شهرستان در بحث كاهش تلفات رتبه اول شركت را با 4.3 درصد دارد، گفت: در حوزه وصول مطالبات، 98 درصد وصول داشتيم كه نشان از همراهي مردم دارد.
حميد طهماسبي خو افزود: در شهرستان بهار سه نيروگاه از جمله دو نيروگاه ديزلي و يك نيروگاه خورشيدي 100 مگاواتي آرد سينا فعال است كه در زمان پيك بار به توليد استان كمك شاياني مي كند.
وي با بيان اينكه در صيانت از حقوق شهروندي نيز توزيع برق شهرستان بهار سه سال پياپي رتبه برتر شهرستان را دارا بوده است، عنوان كرد: با توجه به وجود چهار شهرك صنعتي در اين شهرستان كه شامل 25 درصد صنعت استان مي شود، تعامل با صنعتگران از اولويتهاي اصلي ماست.
مدير توزيع نيروي برق شهرستان بهار تصريح كرد: در بحث جذب اعتبارات 95 درصد اعتبارات سرمايه اي را جذب كرديم و كمترين بدهي را به پيمانكاران در سطح استان داريم.
وي تأكيد كرد: كمبود نقدينگي و جابجايي شبكه هاي توزيع شهري و روستايي و هماهنگي متوليان كار از جمله مشكلاتي است كه با آنها مواجه هستيم.
جذب 100 درصدي اعتبارات در توزيع برق كبودرآهنگ
مدير توزيع نيروي برق شهرستان كبودراهنگ نيز با بيان اينكه اين مديريت سال گذشته 100 درصد اعتبارات را جذب كرده است، گفت: توزيع برق كبودرآهنگ طي سال گذشته موفق به كسب رتبه اول حذف قبوض كاغذي و صيانت از حقوق شهروندي در شهرستان شد.
علي هائل همداني افزود: در بحث احداث نيروگاه هاي تجديدپذير نيز دو نيروگاه خورشيدي 7 مگاواتي و يك نيروگاه  6 مگاواتي CHP در شهرستان وجود دارد.
وي با اشاره به كاهش نرخ خاموشي در شهرستان كبودرآهنگ، گفت: تعميرات خطوط برق نيز به شكل خط گرم و بدون اعمال خاموشي به مشترك انجام مي شود كه اين امر نيازمند توجه بيشتر و بروزرساني تجهيزات است.
انتهاي پيام/
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات