مدیرجدید آبفای ساوجبلاغ معرفی شد

مدیرجدید آبفای ساوجبلاغ معرفی شد

طی مراسمی دردفتر فرماندار ساوجبلاغ وبا حکم مهندس مهدی زاده مدیرعامل آبفای استان البرز آقای سید علی حسینی خواه بعنوان سرپرست آبفای شهرستان ساوجبلاغ معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی آبفای البرز،دراین مراسم مهندس ورزشی فرماندار ساوجبلاغ از خدمات مهندس مهدی امیری درمدت تصدی خود درآبفای ساوجبلاغ تقدیرکرد وخواستار ساماندهی امور آب درروستاها وجمع آوری انشعابهای غیرمجاز آنها شد.
دراین مراسم مهندس مهدی زاده مدیرعامل شرکت آبفای البرز وآقای قلیزاده مدیردفتر حراست وامورمحرمانه آبفای البرز نیز حضور داشتند.
لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان البرز

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

  شرکت آب و فاضلاب استان البرز یک شرکت در شهر کرج می باشد

   نظرات