​بشنوید|ترافیک سنگین در محور کرج - چالوس/ترافیک سنگین در محور هراز مسیر جنوب به شمال/ترافیک سنگین در آزادراه تهران- کرج/ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین

​بشنوید|ترافیک سنگین در محور کرج - چالوس/ترافیک سنگین در محور هراز مسیر جنوب به شمال/ترافیک سنگین در آزادراه تهران- کرج/ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات