قابل توجه مالکان وانت بارهای بنزین سوز شهری

قابل توجه مالکان وانت بارهای بنزین سوز شهری

با عنایت به تصمیمات کارگروه ، کلیه مالکان وانت بارهای بنزین سوز شهری می بایست تا تاریخ ۹۹/۰۳/۰۱ به منظور دریافت سهمیه اضافه(وضعیت با پروانه)صرف ثبت نام در سامانه www.utcm.ir اقدام نمایند. لیکن بعد از تاریخ فوق کلیه وانت بارها به منظور دریافت سهمیه اضافه نامبرده، ضمن مراجعه به شهرداری پروانه فعالیت دریافت نمایند.

ازتاریخ ۹۹/۰۴/۰۱ سهمیه ناوگان شهری دارای پروانه معتبر نیز به مرور کاهش یافته و از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۹ به سهمیه یک خوردو شخصی خواهد رسید. از این تاریخ به بعد سهمیه اضافی، صرفاً به ازای دریافت باربرگ و ثبت پیمایش به خودرو تعلق می یابد.

ضمنا علاوه بر دریافت سهمیه مازاد بر اساس ثبت نام و دریافت پروانه فعالیت، وانت بارهای دارای پروانه فعالیت معتبر، می توانند متناسب با پیمایش حاصل از حمل های موفق ثبت شده در هر ماه از اعتبار سهمیه عملکردی و حد اکثر تا سقف ۶۰۰ لیتر برای خودروهای پر مصرف و ۴۰۰ لیتر برای کم مصرف برخوردار شوند.(آدرس سامانه متمرکز بار برگ شهری www.baarbarg.ir

مبنای محاسبه مصرف سوخت بر اساس هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش برای خودرو های پر مصرف تک و دوگانه سوز به ترتیب ۱۵ و ۱۰ لیتر و برای خودروهای کم مصرف تک و دوگانه سوز به ترتیب ۹ و ۶ لیتر خواهد بود.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی جغتای

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جغتای

  منبع خبر

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای

  شهرداری جغتای یک شهرداری در شهر جغتاى می باشد

   نظرات