واحد دوم نیروگاه زرند وارد مدار تولید برق کشور شد

واحد دوم نیروگاه زرند وارد مدار تولید برق کشور شد


لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق زرند

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق زرند

  شرکت مدیریت تولید برق زرند

  شرکت مدیریت تولید برق زرند یک شرکت در شهر زرند می باشد

   نظرات