جلسه کمیسیون ماده پنج شهر آشخانه با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، شهرد...

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر آشخانه با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، شهرد...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات