⭕️ نصب گلدان های گل در معابر سطح شهر به منظور زیبا سازی - 1399/03/03

⭕️ نصب گلدان های گل در معابر سطح شهر به منظور زیبا سازی - 1399/03/03

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بوئین و میاندشت

  منبع خبر

  شهرداری بوئین و میاندشت

  شهرداری بوئین و میاندشت

  شهرداری بوئین و میاندشت یک شهرداری در شهر بوئین و میاندشت می باشد

   نظرات