رصد مصرف برق دولتي ها! مانور كنترل بار دستگاه هاي ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ؛ در مانور كنترل رويت پذيري كه به دنبال افزايش دماي هواي تهران، با حضور "حسين صبوري"؛ مديرعامل اين شركت در مركز كنترل و ديسپاچينگ، رصدخانه شبكه توزيع برق و مركز پايش فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي توزيع برق تهران بزرگ، برگزار شد ميزان مصرف برق مشتركان عمومي شامل دستگاه هاي اجرايي دولتي پايتخت به صورت لحظه اي و برخط، مورد بررسي و چگونگي كنترل بار مصرف و ميزان پايداري شبكه نيز مورد ارزيابي ميداني قرار گرفت.
صبوري با اعلام اين كه اين مانور به منظور سنجش ميزان همكاري مشتركان اداري و دستگاه هاي دولتي دركاهش بار مصرف برق از طريق به كارگيري مولدهاي خود تامين و ساير راهكارهاي تعيين شده در ساعات اوج بار و از طريق بررسي داده هاي لحظه اي جمع آوري شده توسط كنتورهاي هوشمند، اجرا شده است گفت: در همين راستا با توجه به مصوبه هيات وزيران و با هماهنگي استانداري تهران، 250 اكيپ عملياتي از كارشناسان اين شركت نيز وظيفه بازديد ميداني از 1000 اداره دولتي در پايتخت را به منظور سنجش عملكرد اين ادارات در كاهش بار شبكه توزيع برق تهران بر عهده دارند.
بر اساس اين گزارش؛ سرعت و دقت عمل در پاسخگويي تلفني به مشتركان و درخواست هاي مردمي و زمان رفع خاموشي هاي احتمالي نيز از ديگر مواردي بود كه در اين مانور، ارزيابي شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات