نرخ صفر برای ضریب حادثه در نیروگاه شهید سلیمانی کرمان

نرخ صفر برای ضریب حادثه در نیروگاه شهید سلیمانی کرمان

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات