ديزل ژنراتور‌هاي صنايع گلستان به كمك توزيع نيروي برق آمدند/...

ديزل ژنراتور‌هاي صنايع گلستان به كمك توزيع نيروي برق آمدند/...

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق گلستان گفت : با توجه به افزايش دما در استان، طي برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده ، استارت وارد مدار كردن ديزل ژنراتورهاي صنايع در سطح استان كليد خورد.

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق گلستان ، علي اكبر نصيري گفت : بازرسي، مميزي و پايش مصرف انرژي در صنايع و برخي ادارات توسط همكاران در سطح استان صورت گرفته كه خوشبختانه طي تفاهمنامه هاي منعقد شده ، در سطح استان وارد مدار كردن ديزل ژنراتورها كليد خورد كه اين گام بزرگي جهت مديريت مصرف در پيك است . نصيري با اشاره به همكاري مشتركين اداري، صنعتي، كشاورزي و تجاري در برنامه‌هاي پاسخگوئي بار اظهارداشت: شركت توزيع نيروي برق گلستان در سال 99 تفاهم نامه هايي با ادارات، صنايع و ... منعقد كرده كه مجموع توافق صورت گرفته براي كاهش ديماند از اين محل پيش بيني هايي در حدود ۱۰۳ مگاوات است. وي افزود : همچنين با هماهنگي انجام شده با هيات امناي شهرك‌هاي صنعتي، به غير از همكاري در طرح‌هاي پاسخگوئي بار، فيدر‌هاي تغذيه كننده برخي شهرك ها، در ايام توافق شده تا چند درصد كاهش بار داده شد كه تاثير اين طرح در كاهش پيك شبكه انشاله قابل مشهود خواهد بود.

ديزل ژنراتور‌هاي صنايع گلستان به كمك توزيع نيروي برق آمدند/ راه اندازي مولدها در صنايع گلستان كليد خورد

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان یک شرکت در شهر گرگان می باشد

   نظرات