پدیده ابرترافیک در قلب تهران

پدیده ابرترافیک در قلب تهران

به‌دنبال بازگشت همه فعالیت‌ها، مشاغل، کسب وکارها و … در شهر تهران به وضعیت عادی از شنبه هفته جاری، ازدحام خودرویی در پایتخت ۶/ ۱ برابر نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یافت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آخرین وضعیت ترافیکی شهر تهران به‌دنبال بازگشت فعالیت همه مشاغل و کسب‌و‌کارها و همچنین فعالیت‌ها در سطح شهر به حالت عادی از شنبه هفته جاری نشان می‌دهد هم‌اکنون پایتخت با پدیده «ابرترافیک» در قلب تهران مواجه شده است و میزان ترددها در هسته مرکزی شهر تهران تا بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. این پدیده نه تنها منجر به افزایش ازدحام خودرویی در سطح معابر پایتخت به خصوص در مرکز شهر تهران و محدوده طرح ترافیک شده است بلکه به معضل قبلی مناطق اداری و مرکزی شهر تهران که به‌دنبال تعلیق طرح ترافیک در این محدوده‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ایجاد شده بود دامن زده است. از ابتدای سال جاری به‌منظور جلوگیری ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات