ابلاغ انتصاب کارشناس برق منطقه‌ای یزد در کارگروه راهبری GIS صنعت برق

ابلاغ انتصاب کارشناس برق منطقه‌ای یزد در کارگروه راهبری GIS صنعت برق

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، سید حسین سجادی، معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر، طی حکمی حسن صالحی وزیری را به مدت یک سال به‌عنوان عضو کارگروه راهبری GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع منصوب کرد.

از وظایف این کمیته می‌توان به‌روز نمودن برنامه استراتژی فناوری اطلاعات مکان محور صنعت برق، سیاست‌گذاری درزمینه دستگاه‌های GIS، بررسی استانداردها، دستورالعمل‌ها، تسهیل‌گری و بررسی برنامه عملیاتی پروژه‌های پایلوت و عارضه‌یابی مشکلات پیاده‌سازی GIS زیر نظر معاونت تحقیقات و منابع انسانی توانیر را نام برد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، سید حسین سجادی، معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر، طی حکمی حسن صالحی وزیری را به مدت یک سال به‌عنوان عضو کارگروه راهبری GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع منصوب کرد.

از وظایف این کمیته می‌توان به‌روز نمودن برنامه استراتژی فناوری اطلاعات مکان محور صنعت برق، سیاست‌گذاری درزمینه دستگاه‌های GIS، بررسی استانداردها، دستورالعمل‌ها، تسهیل‌گری و بررسی برنامه عملیاتی پروژه‌های پایلوت و عارضه‌یابی مشکلات پیاده‌سازی GIS زیر نظر معاونت تحقیقات و منابع انسانی توانیر را نام برد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات