بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان قم از روستای قاهان

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان قم از روستای قاهان


به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن  استان قم آقایان: بلدی مدیرکل بنیاد مسکن استان , مهندس ملا اسماعیلی معاون بازسازی و مسکن روستایی ,صمدی جانشین معاون عمران روستایی, وصالی سرپرست دفتر نمایندگی بخش خجلستان و باقری دهیار قاهان از زمین های تملکی بنیاد و پروژه های عمرانی روستای مذکور بازدید نمودند.
در ابتدا آقای باقری دهیار روستای قاهان ضمن خیر مقدم به مدیرکل بنیاد مسکن و معاونین  ایشان ,گزارشی از عملکرد و پروژه های در دست اقدام ارائه نمود وگفت: بنیاد مسکن به عنوان متولی امر ساخت و ساز , تهیه و اجرای طرح هادی در روستاها با تعامل با بخشداری ها, شورا های اسلامی و دهیاری ها برای توسعه و تقویت روستاها قدم برمی دارد.
سپس آقای بلدی مدیرکل بنیاد استان قم بر لزوم استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای حفظ اراضی و جلوگیری ازدست اندازی به آن تأکید نمود و گفت : تأمین اراضی مسکونی در مناطق روستایی و واگذاری از طریق بنیاد مسکن موضوعی است که باید در توسعه روستایی مدنظر داشت.
در پایان آقای باقری دهیار قاهان  ازتلاش ها و اقدام های بنیاد مسکن در زمینه تملک و واگذاری زمین روستایی, تهیه و اجرای طرح های هادی و ارایه تسهیلات بهسازی مسکن روستایی برای نوسازی و مقاوم سازی اماکن روستایی قدردانی نمود و گفت: فعالیت های عمرانی بنیاد مسکن موجب شده رغبت روستائیان برای ماندن در روستاها افزایش یابد.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات