جلسه طرح اقدام ملي مسكن استان كرمان باحضور مديركل راه وشهرسازي استان كرمان ومعاونين راه وشهرسازي و ...

دراين جلسه درخصوص مسائل ومشكلات طرح اقدام ملي مسكن در زمينه هاي تامين زمين ،خدمات زيربنايي ازجمله شبكه آب وطراحي پروژه ها ي طرح اقدام ملي، قيمت زمين  واحداث ساختمان بحث وبررسي قرارگرقت ودر خصورص اجرائي شدن هرچه سريعتر پروژه هاي طرح اقدام ملي مسكن تاكيد گرديدو وراهكارهاي موردنظر مورد بحث وتبادل نظر گرديد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات