فازبندی اجرای ایستگاه مشترک اتوبوس و متروی محققی/ بررسی جزئیات پروژه ایستگاه محققی

فازبندی اجرای ایستگاه مشترک اتوبوس و متروی محققی/ بررسی جزئیات پروژه ایستگاه محققی

به گزارش شهریار ، محمد حسین اسحقی پیش از ظهر امروز در جلسه کمیته فنی و توسعه شهری که با موضوع ایستگاه متروی محققی برگزار شده بود، افزود: این پروژه به دلیل اهمیت آن و اعتبار تعیین شده می‌تواند در سه فاز طراحی، اجرایی و نصب المان‌های بیرونی اجرا شود که از مشاور این پروژه خواسته‌ایم طراحی ترافیکی آن را انجام دهد.

او ادامه داد: ایستگاه محققی غیر از اینکه یک ایستگاه مشترک اتوبوس و مترو است، به دلیل حضور در مرکز شهر، با نصب  و طراحی المان‌های مناسب تبدیل به جاذبه‌ای گردشگری می‌شود.

معاون فنی و عمرانی شهردار خاطرنشان کرد: طرح معماری این پروژه اگر بررسی و تصویب شود، بر ارزش‌افزوده منطقه می‌افزاید.

او تأکید کرد: این طرح بایستی طوری ساخته شود که برای سال‌های سال در محققی بتواند عمر کند.

اسحقی از ضرورت اتخاذ چند تصمیم در این پروژه مهم شهری خبر داده و عنوان داشت: فازبندی پروژه، استفاده از تابلوهای  ترافیکی، انتظامی و خدماتی، استفاده از مصالح خاص برای پیشگیری از تماس چسباندن تراکت و بنر، و بهره‌گیری از درختانی که بر مصالح مترو نیز آسیبی نرسانند، از جمله تصمیماتی است که می‌تواند در این پروژه مد نظر باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات