منطقه یک دارای پتانسیل قابل توجهی در بخش های آموزشی و فرهنگی است

منطقه یک دارای پتانسیل قابل توجهی در بخش های آموزشی و فرهنگی است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات