کنترل آفات بیش از ۱۰ هزار اصله درخت نارون از ابتدای سال تاکنون

کنترل آفات بیش از ۱۰ هزار اصله درخت نارون از ابتدای سال تاکنون

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات