دریافت ۳۲۹ پیشنهاد با موضوع حقوق گروه‌های خاص در سامانه نظام پیشنهادها

دریافت ۳۲۹ پیشنهاد با موضوع حقوق گروه‌های خاص در سامانه نظام پیشنهادها

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات