جلسه یکصد و چهاردم شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه یکصد و چهاردم شورای شهر اهواز برگزار شد

صد و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی کلانشهر اهواز بدون حضور مستمع روز دوشنبه برگزار شد.
جلسه یکصد و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی کلانشهر اهواز بدون حضور مستمع با ۵ دستور کار و چند مساعدت برگزار شد.
در این جلسه بودجه سال ۹۹ سازمان اتوبوس رانی،بودجه سال ۹۹ سازمان حمل و نقل و بار،بودجه سال ۹۹ سازمان مدیریت پسماند،بودجه سال ۹۹ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح بهای خدمات سازمان مدیریت آرامستانها و نیز چند مساعدت به تصویب رسید.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات