ضرورت توجه جدی به موضوع توسعه مدیریت امری حیاتی و سرنوشت ساز در...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، جلسه کمیسیون توسعه مدیریت با حضور درویشی مدیر عامل شرکت، معاونین و اعضاء کمیسیون در محل دفترمدیرعامل برگزار گردید، در ابتداء این جلسه شیخی فر، مدیر دفتر توسعه مدیریت ،ضمن قرائت دستور کار جلسه به تشریح موارد مورد نظر پرداخت و افزود، با توجه به توسعه زیر ساخت های دولت الکترونیک درسطح شرکت 21 نرم افزار در حوزه های اداری مالی، بهره برداری ، طرح و توسعه و منابع آب شهرستان ها تابعه وجود دارد که باید ضمن پشتیبانی از آن نسبت به تامین منابع مالی مورد لزوم نیز توجه نمود،

شیخی فر همچنین به بررسی وضعیت پاسخگوئی به مکاتبات ( درون و برون سازمانی ) اشاره و روند انجام آن را بر اساس اعلام مراجع بالادستی مثبت ارزیابی نمود ، ایشان به فرایند ممیزی داخلی و نهائی که در ماههای آتی انجام خواهد شد ، سیستم آراستگی و فرهنگ سازی مناسب انجام شده در این زمینه در شرکت و اجرائی نمودن مدیریت دانش اشاره و مطالبی را بیان نمود. در ادامه درویشی مدیر عامل شرکت،عامل انسانی را مهمترین اصل در بهبود و تحول سازمانی برشمرد و افزود، این افراد هستند که باید با رفتار خودشان، توان و انعطاف لازم را برای تحقق این امر نشان دهند. درویشی، با بیان این نکته که در نگرش سیستمی‌، بهبود را می توان برآیند مثبت تغییراتی دانست که موجب بقاء و دوام سیستم می شود ، افزود، تحول اداری فرایندهای متعددی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایف و اختیارات، توانمندسازی کارکنان و مدیران، پاسخگویی در مقابل شهروندان، را دنبال می کند. طبیعی است اگر مدیران بتوانند توانمندی کارکنان سازمان را افزایش دهند، موجب توسعه و بهبود کار سازمان شده اند. بنابراین از آنجا که انسان محور تحولات سازمانی است، برای دستیابی به تراز بالندگی قابل قبول سازمانی، باید به ارتقای تراز منابع انسانی پرداخت، مدیر عامل شرکت در پایان سخنان خود گفت باید انسان ها را از درون رشد داد و بــه گونه ای خودفرمان پرورد. امروزه سازمانها علاوه بر وظایف سنتی خود که همانا تحقق اهداف سازمانی و غایی سازمان می باشد میبایست پاسخگوی خواستها و انتقادات جامعه بیرونی و درونی سازمان خویش باشند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات