تاکید بر مدیریت مشارکتی دشتها در استان خراسان جنوبی

در دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با اعضای نظام صنفی کشاورزی استان ، مدیریت مشارکتی دشتها در استان خراسان جنوبی مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، مدیرعامل این شرکت ضمن تقدیر از اعضای نظام صنفی کشاورزی استان اظهار داشت: تشکل های کشاورزی که نماینده قشر زحمتکش کشاورز هستند، جایگاه ویژه ای در مدیریت آب در بخش کشاورزی دارند.

"احمد قندهاری"، یکی از اقدامات مثبت جهت مدیریت آب در خراسان جنوبی را نصب کنتورهای هوشمند عنوان کرد و گفت: با همکاری کشاورزان ، این استان جزو اولین استانهای کشور است که کنتورهای هوشمند در آن نصب شده و مدیریت آب به کشاورزان محول شده است.

وی افزود: به دنبال این هستیم که بر روی بر روی همه چاهها و در همه بخش ها ، کنتور هوشمند نصب کنیم.

وی به موضوع آموزش تاکید کرد و گفت: با دادن آموزشهای لازم به کشاورزان و استفاده از کشتهای کم آب طلب همچون زرشک و زعفران که مختص این استان و از ظرفیت های آن است ، می توان به مدیریت مصرف آب و حفاظت از سفره های آب زیرزمینی کمک کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گفت : باید به سمتی برویم که با مدیریت مشارکتی دشتها ،علاوه بر مدیریت مصرف آب ،به سمت افزایش بهره وری و تولیدات کمی و کیفی برویم.

قندهاری، بر تعامل و همکاری دو سویه بین شرکت آب منطقه ای و کشاورزان تاکید کرد و گفت: باید در جهتی حرکت کنیم که در دشتهای ممنوعه برای تامین آب صنعت، آب را از کشاورزان خریداری کرد و کشاورزی را نیز به سمت کشت گلخانه ای ببریم.

وی داشتن برنامه مدون را بسیار مهم دانست و گفت: نظام های صنفی کشاورزی با ارائه برنامه و راهکارهای پیشنهادی می توانند این شرکت را در جهت برنامه ریزی بهتر و موثرتر جهت مدیریت منابع آب یاری کنند.

وی در ادامه از اعضای نظام صنفی کشاورزی استان خواست برنامه های پیشنهادی خود را با در نظر گرفتن شرایط هر شهرستان، در خصوص شارژ دو مرحله ای کارت چاه ها ،به آب منطقه ای اعلام نمایند تا برنامه شارژها از سوی این شرکت به کشاورزان هر منطقه اعلام و اجرایی گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات