۳ شهر و ۳ آبادى تحت تاثیر زلزله ایلام/ گسل پیشانى کوهستان، مسبب زلزله با بزرگى ۵ در صالح آباد ایلام

۳ شهر و ۳ آبادى تحت تاثیر زلزله ایلام/ گسل پیشانى کوهستان، مسبب زلزله با بزرگى ۵ در صالح آباد ایلام

با توجه به بزرگی زلزله و فاصله شهرها و آبادی‌های منطقه نسبت به رومرکز، احتمال خسارت در مراکز جمعیتی گستره اثر زمین‌لرزه داده نمی‌شود. عضو هیات علمى مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى ادامه داد: برای زلزله ۵ صالح‌آباد استان ایلام، شدت محسوس ۵با شعاع ۲۳ کیلومتر در حوالی رومرکز از زلزله محاسبه شده و با توجه به میزان بزرگی زلزله و فاصله مراکز جمعیتی نسبت به رومرکز و شدت محاسبه شده از روی روابط تجربی و مدل‌های کاهیدگی تخمین شتاب زلزله، خسارتی برای شهرها و آبادی‌‌های اطراف رومرکز برآورد نشده است. بیت اللهى توضیح داد: برای این زمین لرزه برآورد شده که تعداد ۲۵۴۵۵۲ نفر از جمعیت شهری در محدوده شدت ۴زلزله قرار دارند که براساس تعریف درجات شدت، احتمال داده می‌شود زلزله رخ داده را احساس کرده باشند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات