باز آفرینی نیاز مهم توسعه تهران و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است

باز آفرینی نیاز مهم توسعه تهران و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در ادامه گفت: معاونت شهرسازی و معماری اداره کل نیز مکلف به مطالعه و تدقیق در محلات بافت‌های نا کارآمد به صورت موضوعی و موضعی از پیگیری تا تصویب است. در این زمینه شهرداری‌ها نیز در همین راستا باید پیشنهادات مرتبط با طرح‌های تغییر کاربری را به معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ارائه کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات