دولت به دنبال خلق حداکثری ارزش در بافت‌های فرسوده است

دولت به دنبال خلق حداکثری ارزش در بافت‌های فرسوده است

راه و مسکن تهران- ایرنا-عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری از خلق حداکثری ارزش در بافت های ناکارآمد شهری خبر داد و گفت: برنامه دولت ارتقای شاخص های زیست پذیری در بافت های ناکارآمد است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات