شهرداری جلفا نسبت به مشکلات اصناف و کسبه شهر بی تفاوت نخواهد بود

شهرداری جلفا نسبت به مشکلات اصناف و کسبه شهر بی تفاوت نخواهد بود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات