ادامه اجرای  نهضت آسفالت معابر شهری ایرانشهر

ادامه اجرای نهضت آسفالت معابر شهری ایرانشهر

ادامه اجرای نهضت آسفالت معابر شهری ایرانشهر از بلوار بلوچ با چشم‌انداز رسیدن به ۴۰۰ هزار مترمربع تاپایان تیر ماه وتا پایان سال جاری بیش از 500 هزار متر مربع با ضخامت 5 سانتی متر در این دوره از مدیریت شهری شهرداری و شورای اسلامی شهر

نقلیه

عمران

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات